ឥទ្ធិពលនៃទំហំទំហំ 12 បូកទំហំ 24 និងលើសនេះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីតាមដាននិងគាំទ្រ

ស្វែងរកសម្រាប់ការពាក់ទំហំទៅជម្រើសការងារ? ស្ទូឌីយោដោយ Torrid គឺជាការប្រមូលថ្មីដែលផ្តល់ការលួងលោមម៉ូតសំលៀកបំពាក់និងរចនាប័ទ្មវិជ្ជាជីវៈឡើងតាមរយៈទំហំ 30 ។