បច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ម៉ូដទំហំ: ការណែនាំ DeA London

ដែលព្យាយាមរកទំហំបូកនឹងជម្រើសការងារទៅជម្រើសការងារ? ស្ទូឌីយោដោយ Torrid គឺជាការប្រមូលថ្មីដែលផ្តល់នូវការលួងលោមម៉ូតក៏ដូចជារចនាប័ទ្មជំនាញកើនឡើងជាមួយនឹងទំហំ 30 ។